הרצאות Ted במגמת אוטוטרוניקה

שיעור אוטוטרוניקה 3

שיעור אוטוטרוניקה 3

המשך לשיעור הקודם

שיעור אוטוטרוניקה 2

שיעור אוטוטרוניקה 2

השיעור בא ללמד על מערכת הרכב

שיעור אוטוטרוניקה 1

שיעור אוטוטרוניקה 1

השיעור הראשון הקצר ביותר