"נחלים בדרך ארץ"🥰
פתחנו השבוע את הנושא השנתי..
כמיטב המסורת (רק בקפסולות🥱)
הפרחנו את בלוני המשאלות,
והמחנכים העבירו פעילות בנושא בכיתות.
מה עוד היה השבוע??
פשוט תסתכלו בתמונות…
(רמז, פעילויות מטורפות בפנימיה❣️💪)
אה….רגע… ולמדנו!!!
ובפנימייה
השארת תגובה