מרכז למידה

מרכז הלמידה הוא מעין "בית ספר לשיעורים פרטיים", בו מלמדים מורים מקצועיים, סטודנטים ומתנדבים. הלמידה היא פרטנית או בקבוצות קטנות.

מטרת "מרכז הלמידה" היא לצמצם פערים שנוצרים בי המקום בו התלמיד נמצא מבחינה לימודית למקום בו הכיתה לומדת.

המרגיש מקבל ביטחון, חוויות הצלחה ותחושת מסוגלות הוא חוזר לכיתה ונמצא בעניינים. המרכז התלמיד מתרגל את הנלמד עם ליווי צמוד והסברה אישית.

המלמדים במרכז יוצרים קשרים אישיים וידידותיים עם התלמיד ומהווים עבורם אוזן קשבת, הם עומדים בקשר עם מורי הכיתה על מנת להוביל יחד את התלמיד להצלחה.

מנהלת המרכז בונה יחד עם מחנך הכיתה את "החליפה" המתאימה לכל תלמיד. לפני בחינות הבגרות ומבחני המקצוע המרכז מקיים ימים מרוכזים על מנת לתת "פוש משמעותי" לקראת הבחינה.