מסיבת סיום לספר 'מסילת ישרים' התלמידים שבו למדו כל יום בהתמדה.
היה כיבוד, כיף וספר מתנה חולק למצטיינים.

 

השארת תגובה