מה יוצא לי מזה?

הבוגרים המסיימים בהצלחה את הלימודים זוכים לקבל שתי תעודות.

תעודה בתחום הניו מדיה

תעודת בגרות