מה יוצא לי מזה?

בסיום הלימודים התלמיד יהיה זכאי לקבלת:
תעודת גמר ממשלתית ותעודת בגרות.