רבות נכתב סביב הגדרת המושג "חינוך"
אך נדמה כי הרב קלונימוס שפירא זצ"ל בעל חובת התלמידים היטיב להגדיר את מטרת החינוך:
לגדל ולפתח את טבעו והכשרתו של הילד שנמצא בו במידה קטנה או בכוח ובהעלם לבד, ולגלותה.
וכיוון שאיש הישראלי עוד בילדותו רוח ה' נשמת שדי טמונה וגנוזה בו, צריכים לגדל ולחנך אותו להוציאה לגלותה ולהפריחה.
והיה ליהודי נאמן עובד את ה', בתורתו מעצמו יחפץ ומדרכו גם כי יזקין לא יסור…. פיתוח הכישורים הנפלאים הנמצאים בנשמת כל תלמיד ותלמיד מלאכת מחשבת היא, היכולת להגיע אל התלמיד להכיר את כוחותיו ואת כישרונותיו ולתת לו מקום בו הוא יוכל להופיע אותם בעולם ולהוציאם מן הכוח אל הפועל היא מיסודות החינוך ועל כך בנוסף לחינוך בבית, אמון בית הספר.
מחקרים רבים מראים כי הכישרונות רבים והם לאו דווקא נמצאים בתחום העיוני, ישנם כישרונות יצירה ועשייה שלא באים לידי ביטוי בלימוד העיוני.
לא מעט ילדים אינם מוצאים את עצמם רק בלימוד עיוני ודווקא כשנדרשים מהם יכולות אחרות הם מגלים את עצמם והסובב אותם מתפעל מהכישורים המיוחדים שלהם.
במרכז תורני טכנולוגי נחלים אנו מבקשים לתת מקום וביטוי ליכולות אלה, להביא כישורים טכניים ועולם יצירתי שלם אל הכיתה. הלימוד העיוני נעשה בהתאמה ליכולות התלמיד וכמו כן הסדנאות המעשיות נותנות לתלמיד לחוש ולהבין בידיים את מה שהוא לומד בכיתה.
התלמיד חווה חוויות של הצלחה ועל ידם הוא מפתח ביטחון עצמי ובונה את אישיותו.
על מנת להביא לידיי ביטוי את דבריו הנפלאים של האדמו"ר מפיאסצנה זצ"ל, הלימוד צריך להיעשות באווירה נינוחה ומאפשרת, התלמיד לומד להכיר את כוחותיו ולקחת אחריות על פיתוחם כאשר הסובבים אותו מכוונים אותו ומקנים לו כלים לצמיחה.
פיתוח הכוחות של התלמיד מאפשר לו כשהוא בוגר להביא את כישוריו אל העשייה בעם ישראל, להשתלב ולתרום בצבא, ובשלב מאוחר יותר בשוק העבודה.
אני מזמין אתכם, הורים ותלמידים יקרים להגיע אלינו ולהתרשם מהעשייה החינוכית ומהאווירה הנעימה ומקווים שתבחרו בנו להיות השותפים שלכם בפיתוח וגילוי הכוחות הטמונים בכם.

בברכה,

הרב אלי טובול
מנהל המרכז