הרצאות Ted במגמת מיזוג אויר וחשמלאי מעשי

הפקת קירור

הפקת קירור

פעולת המזגן והמקרר

פעולת המזגן והמקרר