יום מנהיגות של ידידים
יום שכלל הפעלות קבוצתיות ריצות ומסע אלונקות.
תלמידנו גילו רצינות אחריות ומנהיגות ואף לקחו מקום ראשון במסע האלונקות.

השארת תגובה